Pożyczki dla firm, mikroprzedsiębiorstw OSTROŁĘKA

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw !Projekt "Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Celem projektu jest świadczenie usług finansowych dla przedsiębiorców działających na obszarze województwa mazowieckiego.

 

więcej

 pożyczki

więcej


 

Odwiedź
 

KONTAKT:

 

07-410 Ostrołęka, Ul. Kołobrzeska 15, Tel./Fax (29) 769-10-34.Tagi: kredyty, pożyczki dla firm, ostrołęka, msp, frp

Jesteś na: HOME / OWP

OWP - Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

 


 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczął działalność w 1994 r. Wpisany do ewidencji Kuratorium Oświaty dnia 06.02.1995 r., pod nr. KO.III.0141/95/96, a z dniem 11.01.1996 r., został Placówką Kształcenia Ustawicznego.


Do zadań ośrodka należy:


Organizowanie różnego rodzaju szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe (skierowanych do potencjalnych przedsiębiorców, bezrobotnych, pracowników firm, kadry zarządzającej i organizacji pozarządowych);

Prowadzenie doradztwa i konsultacji indywidualnych i zbiorowych dotyczących wszystkich aspektów działalności gospodarczej: marketingowe, finansowe, podatków, rachunkowości, wyboru formy prawnej firmy, linii kredytowych, oceny źródeł finansowania przedsięwzięcia;

Pomoc przy tworzeniu nowych firm, sporządzaniu biznes planów przedsięwzięcia;

Prowadzenie banku danych o podmiotach gospodarczych, przepisach prawnych itp.;

 

Przez cały okres funkcjonowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, z usług skorzystało w ramach szkoleń 9.575 osób, w tym 5.388 osób bezrobotnych.


Szkolenia prowadzone były z zakresu: przedsiębiorczości, księgowości i podatków, obsługi komputerów i kas fiskalnych, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony osób i mienia. Natomiast z konsultacji i porad skorzystało 3.753 osoby. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zlokalizowany jest w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Ostrołęce.